Luister samen, lees beter

Podcast in de klas

Maak impact met audio in taal- en leesonderwijs

Podcasts luisteren

De podcast in de klas vindt op steeds meer scholen een vaste plaats in het curriculum, omdat de gedeelde luisterervaring bijdraagt aan de taalontwikkeling bij kinderen. Samen luisteren naar podcast zorgt voor interactie en stimuleert creativiteit en het voorstellingsvermogen bij kinderen.

Hoe zet je de podcast in de klas in?

De podcast is in de klas op verschillende manieren inzetbaar. De podcast kan als luisteropdracht op de weektaak staan puur voor een ontspannende luisteractiviteit. Echter is de podcast in de klas ook in te zetten als gerichte luisteropdracht en met elkaar te praten over wat er zojuist beluisterd is.

Podcasts maken

Steeds meer scholen ontdekken de podcast als creatieve werkvom om met kinderen zelf te maken. Vooral de eerste ervaring van je eigen stem op je oren horen zet kinderen in een actieve leerhouding om op inhoud aan een podcast te beginnen.

Zo maak je podcasts met kinderen?

Op het gebied van taal en onderwijs doe je als leraar al heel veel. De kunst is om je leerlingen te motiveren en er het maximale uit leergedrag te halen. Door zelf met leerlingen een podcast in de klas te maken motiveer je kinderen meer betrokken te zijn bij het proces vooraf.

podcast in de klas

Met een beredeneerd aanbod audio in de klas creëer je de noodzakelijke tussenstap naar het leesboek. Kinderen lezen beter door samen te leren luisteren.

1. Kinderen doen op basis van audio tot wel 3 niveaus hoger mee dan hun eigen leesniveau toestaat;

2. Geluid is de belangrijkste verwerkingsvorm van informatie voor kinderen van 6 tot 9 jaar;

3. Ook is het zich focussen op één stem voor hen de moeilijkste vaardigheid.

Kinderpodcasts luisteren  en maken motiveert kinderen op zoek te gaan naar meer informatie.

Het daagt ze uit op het gebied van het leerproces; luisteren en maken.

Kinderen trainen hun concentratie en leren ook gericht te luisteren.

Volg ons op sociale media

Kinderpodcasts Nederland wordt gesteund door: